Prijava
   

Hipokrit

To je ono što su postali pojedini lekari nakon polaganja "Hipokritove" zakletve.

Komentari