Prijava
   

Holandska ambasada

Kućica za džankije kada ih pojuri murija.

M: Slavko, ae smotamo po još jednu buksnicu, pa da palimo.
S: Vadi rizlu, večeras ja motam!
P: Dobro veče momci. Aha, vidim niste nas očekivali u ovako kasne sate. A šta to radite, ako smemo da pitamo?
M: Ovaj... Ništa, ništa čika policajaci, presujemo neku travu za herbarijum, treba nam za biologiju.
P: Biologiju kažete? Ja sam mnogo voleo biologiju. Životinje, ptice, cveće... Daj da pomirešem tu vašu travicu. Mmm... Čudno miriše, a? Momci, a da ovo nije...
S: Beži Mirko, provalili su nas!
M: Pratim te u stopu Slavko! Ne tu, bež' u drugu ulicu. Gledaj Slavko, tamo!
S: Vidim Mirko, holandska ambasada! Brže Mirko, za petama su nam.
P: Stanite u ime zakona!
M: Hah, stigli smo Slavko. Kućica gospodo cajkani!
P: Bestraga, opet smo zabrljali.