Prijava
   

Hvala vrlo ste ljubazni

Rečenica koju nećete čuti posle obavljenog posla na našim šalterskim službama.
Izuzetci su mazohisti i sarkastici.