Prijava
 1.    

  Jučerašnje novine

  Ono što pre ili kasnije obavezno završi u toaletu.

 2.    

  Jučerašnje novine

  Osoba najniže pozicionirana na listi; važniji je čak i pročitan strip.

  - Šta je, Miku generalni nije ni zvao na sastanak?
  - Čovek je odavno istorija, znalo se to...
  - Jeftin k'o pročitan strip.
  - K'o jučerašnje novine.