Prijava
 1.    

  Klasični pušač kurca

  Lice koje poverenu mu dužnost obavlja nesavesno ili protivno cilju zbog kojeg mu je poverena, a pravda se na način koji kod auditorijuma izaziva veći bes i ogorčenje nego samo nesaveno obavljanje poverenog posla. Pridev "klasični" u izrazu je posledica toga što tako kvalifikovano lice nije obični pušač kurca (bezobzirno, sebično biće)već zbog toga što u skoro svakom odnosu se ponaša kao pušač kurca.

  A:"Zašto nam direktor nije kupio radne kombinezone?"
  B:"Rekao je da je tenderska dokimentacija tek u postupku izrade"
  A:"Klasični pušač kurca"