Prijava
 1.    

  Kompost

  Otpadne organske materije naslagane tako da se vremenom, uz odgovarajuće uslove, raspadnu i formiraju humus. Nakon toga, dobijeni humus dodat zemljištu potpomaže rast i razvoj biljaka.

  Takođe, može označavati i taloženje neprocesuiranih emocija.

  Bez adekvatnog procesa kompostiranja, kompost može istruliti pre nego što se humus formirao.
  Isto tako, bez adekvatnog procesuiranja emocija osoba nesvesna otpada kog nosi u sebi, rizikuje da i sama istruli.

  Slušaj, ja sam uvek za to da odeš i popričaš sa nekim. Kompostirao si bes godinama i sad je već vreme da ti neko pomogne da razložiš tu muku u nešto produktivno. Ili to ili da ti se ogorčenost učvrsti kao karakterna osobina.
  I 'ajde, dosta više sedenja, treba nešto i da se radi... i nemoj da bacaš taj talog od kafe, treba mi.