Prijava
 1.    

  Konjugacija političke strukture

  Demkra
  Deškra
  Demukra
  Detekra
  Demokra
  ...
  Demokratija