Prijava
  1.    

    Kratke ruke

    Ono što ti se desi kad ti oslabi vid na blizinu.

    Ćale: Sine (pruža ruke koliko može od sebe držeći novine), šta ovo piše ovde?
    Sin: Šta je ćale, kratke ruke, a ?