Prijava
  1.    

    Kuhinjska poezija

    Parče tkanine koja visi na zidu iznad smederevca. Najčešće su natpisi vezeni i neretko ih prate ukrasi takođe od veza po obodu krpe.

    - Domaćice manje zbori da ti ručak ne zagori.

    - Domaćica pile peče iz pileta voda teče, pile ćemo da jedemo domaćicu da jebemo.