Prijava
 1.    

  Libtard

  Naziv kojim rodoljubi nazivaju smrdljivog liberala, retosa.

  — Komunista: Ne, besklasno društvo je najbolje.
  — Nacionalista: Grešiš, nacija pre svega.
  — Liberal: Abortus!
  — Komunista i nacionalista: Vidi libtarda, ajde ga naučimo kućnom vaspitanju!