Prijava
  1.    

    Lica

    Ljudi koji su bili licem u lice sa nekom prirodnom katastrofom, saobraćajnom nesrećom, terorističkim napadom... Ponekad oni koji su nestali, a često i oni čije se lice ne može više prepoznati.

    - Zbog jutrošnje detonacije eksploziva u podrumu zgrade vlade, pretpostavlja se da je prilikom urušavanja objekta stradalo preko sto lica u zgradi, najmanje pedeset lica na ulici u blizini, oko dvadeset lica se vode kao nestali, a dvesta lica je povređeno i čeka pomoć, dok se za premijerom Srbije i dalje traga uz milione zabrinutih lica.