Prijava
  1.    

    Ljubav na prvi ogled

    Kada hemičar priča djeci kako je upoznao njihovu mamu.

    D: Eh djeco, da vam pričam. Radim ti ja elektrolizu natrijuma u dihidrogenoj sredini, pogriješim, dodam hidroksilnu grupu i bum. Ode zadatak u kurac. Ali se onda pojavljuje vaša mama, koja mi otkriva gdje sam pogriješio i opet BUM! Bila je to ljubav na prvi ogled!