Prijava
  1.    

    Majka Kraljevića Marka

    Jedina žena koja je još u 14om veku uspela da predvidi zlo koje će sa sobom nositi društvene mreže na internetu 7 vekova kasnije..

    'Ostavi se, sine, četovanja jer zlo dobra donijeti neće..'