Prijava
 1.    

  Masovni ubica

  Drvoseča.

  Za čas od porodičnog stabla napravi panj.

 2.    

  Masovni ubica

  Prolivač lonca vrele vode na mravinjak.