Prijava
   

Mećava

Ruralni izraz za orgije.

- Di se Mar'ca i An'ca izgub'le?
- Tami izad sijena.
- Ev' ih. Neš su sjajne.
- To je nova kura' krema od mećave.

Komentari