Prijava
   

meksicki grip

Priđi da ti kažem .. Priđi, priđi, ... još maaloo bliižee .. E, tako!
AAAPPĆIIIIHAAAA!
E sad će dođu čike u gumenim odelima da ti sve objasne!

Komentari