Prijava
  1.    

    Moje desno vs desno

    Ne mora uvijek da bude isto, zavisi sa kim razgovarate.
    Podjela vuče korijene još iz vremena podjele hrišćanske crkve, a u pitanju je gledanje ikona. Tako u katoličkoj crkvi kada se gleda ikona stoji se ispred i kada se pita ko stoji desno od Isusa Hrista, oni će pokazati svoju desnu stranu, jer gledaju iz te perspektive, dok je kod pravoslavaca drugačije. Naime, pravoslavci se postavljaju u perspektivu Isusa Hrista i pokazaće suprotno od katolika.