Prijava
  1.    

    Nije trenutak

    Najzloupotrebljavnije obrazloženje filozofsko sadističke konotacije onog”gore” da ne promeni pozu i da pruži šansu onom “dole” da bar malo uzme vazduh…čašu vode…ćebence ili čaršavčić, ako je hladno…platu ili vlast.