Prijava
  1.    

    Nonometar

    Mjerna jedinica za dužinu poprečnog presjeka mozga određenih ljudi koji su, nerijetko, profesori ili osobe kojima ime počinje i završava na slovo "A".

    Dužina penisa osobe "AK" je za 11 nonometara veća od dužine poprečnog presjeka mozga istog. Ukoliko je zbir dužine penisa i dužine poprečnog presjeka mozga osobe "AK" 17 nonometara koliko nonometara iznosi dužina poprečnog presjeka mozga?