Prijava
   

o dva Božeta

to je komparativ od "O Boze"...a superlativ bi glasio "O tri Bozeteta".

O dva Bozeta,opet sam pobegla sa casa...
O tri Bozeteta,izbacili su me iz skole...