Prijava
  1.    

    Obdukcija misli

    Analiza životnih odluka rasčlanjivanjem toka misli, koji je doveo do samog čina donošenja upravo te odluke, na najsitnije moguće detalje. Postiže se postavljanjem svih mogućih kombinacija potpitanja koristeći bogatstvo upitnih zamjenica, čestica i riječi.

    Obično završava kako je i počelo, upitnim uzvikom: Zašto??!!
    Naravno, prekasno.