Prijava
  1.    

    Obeležava teritoriju

    Vrši nuždu u svom novom ili renoviranom WC-u.