Prijava
 1.    

  Obrada pesme u bezobraznu verziju

  Način na koji određenu pesmu, iz originalnog, prebacite u verziju koja nagoveštava sexualne odnose, kao i činove vođenja ljubavi, tj. sve ono što ima veze sa tim, naravno uz zadržavanje lake prepoznatljivosti originala.

  " Rado ti ga smestim, ljubavi stara,
  jer mu tvoja pička vrlo odgovara.
  Još mlitavost vreme, donelo mi nije,
  još se na tebe diže, moje najmilije "