Prijava
  1.    

    Obraz organizacija

    Organizacija koja radi na principu "Budale ne treba tražiti budale se same javljaju"

  2.    

    Obraz organizacija

    "Obraz" je skup onih koji isti ne poseduju, niti poznaju njegovo značenje.