Prijava
 1.    

  Obrni!

  Povik koji se čuo sa svih 47 strana u toku brojnih ratova na ovim prostorima, i to onda kada nepoznato lice naiđe kraj izviđača sakrivenog u blizini kuće sa koje se krade crijep.

  Sve super, Ljuboje dodaje Milomiru, Milomir Mitru, Mitar spušta sa kuće Stanoju, Stanoje predaje Stanislavu, Stanislav tovari u FAP.

  Sveto sa divljake u Mitrovom dvorištu: "OBRNI!!!"

  Stanislav žurno vadi iz FAP-a crijepove, dodaje Stanoju, Stanoje Mitru, Mitar Milomiru.

  Osoba NN: "Oćel majstori, imal žege? Baš ste vrijedni kad ste po ovakvoj vrućini uzeli pokrivat kuću!"

 2.    

  Obrni

  Šifra za proces pokrivanja kuće prilikom krađe crijepa.

  U ratom razorenoj Bosni ekipa lešinara je zauzela napuštenu kuću s namjerom da ukrade crijep sa iste.
  15-20 ljudi je napravilo lanac kroz kuću i crijep je išao od ruke do ruke u pravcu KROV-PRIZEMLJE.
  Naiđe putem neki putnik namjernik, a onaj na krovu povika:"OBRNI!"
  Lanac ljudi samo obrnu pravac kretanja crijepa.

  -Šta se radi čestiti ljudi?
  -Ništa, ništa, pokrivamo kuću!
  -Ako, ako, neka je sa srećom!

  OBRNI status i 'pokrivanje kuće' trajali su sve dok ovaj putnik nije zamakao za krivinu.
  Opet je slijedila komanda OBRNI i crijep bi ponovo putovao ka prizemlju...