Prijava
  1.    

    Od njive do trpeze

    Put na kome je seljak koji treba da ima najveću korist jebena strana, za uštrb socijalnog mira.