Prijava
  1.    

    Odbojna gravitaciona sila

    Fenomen da osoba sa ogromnom masom deluje odbojno na okruženje.