Prijava
  1.    

    Odgovara mi na pitanja kao na poligrafu

    Kada neko, na pitanja odgovara samo sa da i ne.

    Mare:“Kako se Milena provela na ekskurziji?“
    Laza:“Otkud znam sve moraš klještima da joj vadiš iz usta. Odgovara mi na pitanja kao na poligrafu.“