Prijava
  1.    

    Odlazak Canisa Lupusa

    Legenda dijametralno suprotna mitu zvanom "Povratak Abraxusov", iako u suštini imaju slične premise neshvatljivog odlaska iz ovog matriksa.