Prijava
 1.    

  Odletela mu lasta

  Potkres'o čovek žbun između obrva.

  -Opa Mićko, odletela lasta!
  -A bilo joj je vreme.
  -Dobro je, već sam mislio da ćeš i na maturu da je vodiš sa sobom.

 2.    

  Odletela mu lasta

  Pobegao mu bus.