Prijava
  1.    

    Odrobijati nekoga

    Lišiti života određeno lice.
    Najčešće se koristi u svrhu prijetnje, kako bi ona još više dobila na snazi.

    Ne dobijem li pos`o do Juna, odrobijaću nekoga, kunem ti se!