Prijava
  1.    

    Odšrafiti glavu

    Zveknuti takvu šamarčinu da oštećeni stekne utisak da mu se glava zarotirala za tristašezdeset stepeni.

    - Ako te pljusnem glavu ću da ti odšrafim!!