Prijava
 1.    

  Oglas za posao u javnom sektoru

  Kandidati za prijem u radni odnos moraju ispunjavati sljedeće uslove:

  a) dokaz da ima 5000 eura koji se prilaže u posebnoj koverti
  c) obavezno poznavanje rada na računaru i da zna slagati one karte po bojama da ne ometa druge službenike dok slažu
  d) da ne poznaje strane jezike i da ne zna ni progovoriti jer bi nas mog'o(ne daj Bože nikome),približiti Europskoj uniji
  e) da je stalno nervozan,da se zna svađati i da je nekulturan
  f) da zna „na sat“ da bi mogao vidjeti kad je pauza i kraj radnog vremena
  g) da voli kapljicu i da je ljubitelj dobrog zalogaja a naročito su poželjni oni koji mogu „masno“
  h) dokaz o stručnoj spremi i zdravstvenoj sposobnosti nije obavezan jer se već nalazi u onoj koverti pod stavkom a).
  i) da je stariji od 60 godina jer mlađi mogu još čekati