Prijava
  1.    

    Ojdamre

    Romski sleng za izražavanje kritičnog zdravstvenog stanja.

    "Kuku Imre, štat se dešava z dete?! Svoj se nešto užutilo!"
    "Ma puz ga u pičku materinu! Ojdamre!"