Prijava
   

Okretanje nule

Do dana današnjeg nerazjašnjena pojava u Srba, koja je otklanjala sve vidove šuštanja i ostalih smetnji u toku telefonskog razgovora.

"Ej, ništa te ne čujem, nešto šušti jako, kao da je neko upao u vezu?!" -"Ja tebe čujem, ali slabo!!!" -"Ček' da okrenem nulu!" ..."E, sad je u redu!"

Komentari

Okretanje nule je već prežvakana tema.