Prijava
  1.    

    Okuražiti

    Kaže se za nekoga ko je pustio muda u poslednje vreme.

    - 'Alo sine, dođi 'vamo.
    - Šta si se okuražio tako popićeš batine.