Prijava
  1.    

    On ima šta da kaže

    Kažemo kada hoćemo da izrazimo oduševljenje stilom i mudrošću govornika ili pisca.
    Interesantno je da se dodavanjem priloga "uvek", koji treba da pojača i generalizuje pohvalu, postiže suprotan efekat!