Prijava
  1.    

    Opasan čovek

    Od čoveka koji nema šta da izgubi, opasniji je samo onaj koji više nema ni šta da dobije.