Prijava
 1.    

  Operi uši

  Izraz koji se koristi kada neko kome se obraćaš ne čuje, odnosno pravi se gluv. Može da bude veoma iritantno.

  Ti: 'Oćeš na basket?
  Gluvi: A?
  Ti: 'Oćeš na basket?
  Gluvi: Aha, ma ne mogu...
  Ti: Što?
  Gluvi: Šta?
  Ti: Operi uši, jebem te gluva! Što ne možeš?!
  Gluvi: Ma moram da pomažem mojima, postavljaju krov.