Prijava
 1.    

  Oprostite molim Vas, ne znam šta pričam

  Jedini normalan odgovor na profesorovo potpitanje gradiva koje nema veze s vezom i koje se uči klasičnim bubanjem.

  Uočavajući ograničenja savremene sociologije koja zaokupljenošću
  normativnom strukturom društva u bitnome zanemaruje i
  svet i pojedinca, autor propituje polazišta jedne 'refleksivne
  sociologije'. Stoga se u tekstu posebno analizira pojam svakodnevlja,
  kojim se dolazi do pojedinca i njegova svakodnevnog
  života, a tako i do konstrukcije socijalnih odnosa. U okviru
  fenomenologijskog pristupa sociologiji svakodnevlja nastalo je
  više škola, a u ovome se tekstu kritički promišljaju dva osnovna
  pravca - etnometodologija i simbolički interakcionizam.
  - Dobro kolega, recite nam nešto bliže u vezi fenomena refleksije pojedinca svakodnevlja.
  - Profesore molim vas oprostite, ne znam šta pričam, ali boga mi sam ja ovo učio pa kad biste mogli tu šesticu da mi ukucate nekako da ja idem odavde.
  - Oh pa kolega, nećemo tako. Trebali ste marksizam učiti pa da vidite šta je grom i pakao.