Prijava
  1.    

    Optimizam vs. Pesimizam

    Razliku između optimizma i pesimizma možemo posmatrati kao mehanizam za prevladavanje stresa, neku vrstu odbrane od neizvesnosti i kompleksnosti života. U određenoj meri, obe vrste mogu biti podjednako efikasne strategije za nošenje sa problemima svakodnevnice, svaka na svoj način.

    Pesimista: Neće da se digne
    Optimista: Jao kako lepo visi