Prijava
  1.    

    Oskar za režiju

    Nagrada za posebna dostignuća koja se dodeljuje osobama koje pored prehranjivanja četveročlane porodice i ispomaganja onemoćalih roditelja, nekako nađu novca i za plaćanje režija i drugih izdataka.