Prijava
  1.    

    Osmogodišnjak

    Osoba na nekom visokom položaju (npr. direktor) koja ima samo osmogodišnju školu.