Prijava
 1.    

  Oštar ugao

  Perspektiva kritičke misli.

  - Njujorška kritika novu Bondijevu operu dočekala na nož! -

  - Vladina odluka da se upusti u rebalans budžeta, a na uštrb socijalnih davanja, u javnosti dočekana na nož! -

  - Ćaletov nepromišljen potez da celu platu spiska na cugu, kocku i kurve u domaćinstvu dočekan na nož! -