Prijava
 1.    

  Otići na kvasinu

  (dopunska definicija)
  otići na kvasinu - otići na sirće - ukiseliti se - blaži način (eufemizam) da se nekome kaže da mu vijuge baš više i ne rade najbolje, da je zreo za povlačenje iz javnog života (ma ukratko: da je za otpad)

 2.    

  Otići na kvasinu

  (kvasina – ocat – sirće)

  Metaforičko eufemistički izraz kojim se ukazuje da su nekome blaže ili žešće popustile spoznajno intelektualne sposobnosti, a pamćenje je okačio o klin. (Vidi Okačiti o klin)