Prijava
  1.    

    Otle dotle

    Duž koja spaja tačku O sa tačkom D.