Prijava
  1.    

    Otpisati

    Izbaciti nekoga iz vršenja planirane radnje.

    - Sutra fudbal u tri, ti, Mirza, Deka, Ivke i ja smo ekipa.
    - E Ivketa otpiši, keva mu bila u školi. Ne sme napolje.