Prijava
  1.    

    Otporna tačka

    Dugme na ženskim pantalonama. Na putu do cilja prepreke kao što su majica, brus i kaiš, padaju uz relativno manja naprezanja, ali dugme na pantalonama se brani svim raspoloživim sredstvima.