Prijava
 1.    

  Outsourcing

  Kada te majka posalje kod bake na ručak.

 2.    

  Outsourcing

  Izdvajanje posla. Uzimanje vanjskih dobavljača za određeni posao ili davanje određenoga posla vanjskim dobavljačima.

  Crkva u srednjem vijeku za vrijeme inkvizicije nije nikoga spalila; za to je ovlastila lokalne vlasti.