Prijava
 1.    

  Ovo inače ne radim

  U svakodnevnoj konverzaciji reči kojima se pasivnom saučesniku opravdava bilo kakva nečastiva, ili zakonom kažnjiva rabota.

  U svetu ljubavi predstavljaju reči svetice par trenutaka pre nego što na tebi izvrši, ili ti upravo dopušta seksualni čin, bilo bazični, bilo neki za koji bi i nemačke pornićarke tražile ekstra honorar.

  - Profesore, doneo sam vam ovaj koverat.
  - Koverat? Aha, koverat! Dajte to ovamo dok niko ne vidi. Pu... pedeset, gospodine, ovo inače ne radim, sto, ali znate kako je teška situacija u prosveti, sto pedeset, moramo i mi profesori da preživimo od nečega, dvesta. Računajte da vam je mali izbegao avgust. Jedva, ali je-dva!
  --------------------------------------------------
  - Ouo inaue ne uauim, PLOP... na prvom sastanku, ali čula sam da si... uobau momakh.